Hỏi Thế Gian Tình Là Gì !!!

Mình Không Vì Mình Trời Tru Đất Diệt !!!

...:: Designed by CaoDanh - Finish 25-10-2005 ::...
Liên Hệ Với Cao Danh